Integritets och datapolicy

 

Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Genom att du blir informerad om vår integritetspolicy i samband med lämnande av uppgifter samtycker du till behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

 

Sweaer AB, org .nr 559330-4230, med adress Datavägen 14A, 436 32, Askim, Telefonnummer +46(0)700-00 93 90, e-post  är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter du tillhandahåller när du registrerar dig på webbplatsen.

 

Vilka personuppgifter avses?

Dina personuppgifter; så som e-post, namn, telefonnummer etc, men även via cookies (mer information i cookiepolicy) kommer att behandlas av oss i syfte att administrera information (bland annat i marknadsföringsändamål eller i affärsrelaterade ändamål) från oss, till dig. Om det är en anställningsansökan eller ansökan om t ex medlemskap hos oss kommer vi att hantera dina personuppgifter i anslutning till denna typ av process.

 

Om du inte tillhandahåller de efterfrågade personuppgifterna kommer vi följaktligen inte ha möjlighet att skicka någon information till dig.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning. Behandlingen är enligt vår bedömning nödvändig för vårt berättigade intresse att administrera information till dig i enlighet med ditt önskemål att mottaga dessa.

 

Hur länge?

Vi behandlar dina personuppgifter utifrån de krav som ställs, vilket bland annat innebär att dina uppgifter bevaras under den tid som är nödvändigt utifrån; ändamålet med behandlingen, våra skyldigheter enligt annan lagstiftning eller enligt vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig samt i vissa fall rätt att få dina personuppgifter flyttade (dataportabilitet). Du har vidare rätt att, när som helst, invända mot behandling av dina personuppgifter om du anser att vi inte har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna samt invända mot att personuppgifterna används för att skapa dialog och kommunikation, oss emellan. Du har slutligen rätt att ge in klagomål avseende behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Du kan kontakta oss enligt ovan för mer information om dessa rättigheter.

 

Användning av cookie filer

Denna webbplats använder "cookies" för att hjälpa dig att få en personligt anpassad Internetupplevelse.

En cookie är en textfil som en webbserver lägger in på din hårddisk. Cookie-filer kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. En cookie är unikt tilldelad dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookie-filen till dig. Ett av huvudsyftena med cookie-filer är att ange för webbservern att du har återvänt till en specifik webbsida, så att du kan få en personligt anpassad upplevelse när du besöker webbsidan igen. Du kan välja om du vill acceptera en cookie eller inte. De flesta webbläsare accepterar cookie-filer automatiskt, men det går vanligtvis att ändra inställningarna till att inte acceptera cookie-filer om Du föredrar det.

Om du stänger av cookie-funktionen är det möjligt att du inte till fullo kan utnyttja de interaktiva funktionerna på denna webbplats eller de andra webbplatser som du besöker.

Tillagd i varukorgen