Kåpor

MistMaster® kåpa

MistMaster kåpa är konstruerad för en säker användning inomhus vid öppna eldslågor och kolgrillar. Ultrafin kallvattendimma från MistMaster huven dämpar flammor och gnistor, separerar sotpartiklar och sänker avsevärt temperaturen på luften som sugs ut till imkanalen.

CleanMaster®kåpa

CleanMaster®-kåporna är utformade för att möta även de strängaste krav på hygien och arbetsmiljö i storkök.

StandardPlus kåpa

Standardmodellerna är utrustade med till- och styrluft för att säkerställa en jämn och störningsfri tillförsel av tilluft till köket. Det finns även kåpor med endast frånluft.

Om förutsättningarna ändras och krav ökar kan StandardPlus-kåporna i efterhand kompletteras med CleanMaster®-teknik.

StandardPlus kondenskåpa

StandardPlus kondenskåpor har främst utformats för diskmaskins- och andra motsvarande utrymmen där frånluften innehåller riktligt med vattenånga.

Standard kåpa

Standardkåpor är lämpliga för användning i Cafféer, matserveringar och kök med utrustning som producerar små mängder ånga och fettpartiklar i luften. Dessa kåpor kan också användas med köksutrustning som är anslutna till en skorsten, t.ex. kolgrillar.

CleanMaster® RetroFit

CleanMaster® RetroFit har ett UV-rengöringssystem i befintliga kåpor som erbjuder CleanMaster®-teknikens fördelar och möjlighet till energibesparing i befintliga storkök.

Ventilationstak

Ventilationstaket består av ett heltäckande sortiment av olika ventilationskomponenter som tillufts-, styrlufts- och frånluftsenheter samt luftavskiljare som hindrar orenheter från att spridas utanför tillagningszonerna. Ventilationstaket kan även förses med effektiva ljuddämpande element som förbättrar arbetstsmiljön.

Med hjälp av de olika komponenterna kan ett ventilationssystem för hela köket byggas utefter det specifika behov som finns.

CleanMaster® ventilationstak

CleanMaster® -ventilationstak är konstruerat för att möta kraven på funktion, hygien och design även i mer krävande storkök. Rengöringsteknik i fyra steg: ozon, UV-A, UV-C, mekanisk filtrering.

StandardPlus ventilationstak

StandardPlus -ventilationstak är konstruerat för att möta kraven på funktion, hygien och design även i mer krävande storkök.

Lukteliminering för luft från köksventilation

UltraCarbon

UltraCarbon luftrenare är särskilt väl lämpad för kökssystem där man lagar kryddig och starkt luktande mat, där fett används,  när mat tillagas genom rökning. Läs mer:

Släcksystem

FG Master

100% grön teknik

FG Master är ett aerosolbaserat brandsläckningssystem system speciellt för släckning av klass F fettbränder. Det pålitliga systemet är trådlöst och bygger helt på grön teknik. Det är en standardfunktion man kan välja till i Climecons Cleanmaster- och MistMaster kåpor samt ventilationstak. Läs mer

Dimensioneringsverktyg

Climecon har utvecklat smarta och lättanvända dimensioneringsprogram. Dessa finns även som plug in för Magicad. Läs mer

För att gå direkt till dimensionering av kökskåpor:  Kökskåpor - Hood.X

Rådgivning och planering

Planeringstjänst

Vår tjänst har snabb handläggning och vi erbjuder en modell där luftflöden, tryckfall, ljuddata, injusteringsvärden, samt 3D-mallar ingår – all information som ventilationsprojektören kan komma att behöva i ett och samma paket.

Det är sedan lätt att integrera den färdiga modellen i ventilationsplanen. Vi levererar lösningen i formaten MagiCAD, Revit eller AutoCAD. Vid behov kan vi även genomföra en belysningssimulation för köket med programmet DIALux.

Läs mer

Tillagd i varukorgen