Driftsättnings- och servicetjänster

Sweaer AB erbjuder ett bekymmersfritt servicekoncept för det professionella köket som omfattar driftsättning av kåpor och ventilationstak samt servicetjänster.

Service av släcksystem för restaurangkök

Funktionskontroll ska enligt regelverk och tillverkarens villkor ske var sjätte månad. Vid service kontrolleras hela anläggningen. Sweaer AB har ett  nätverk med samarbetspartners som är certifierade  att utföra montage och underhåll på Ansulex släcksystem.

Service och Underhåll

Med regelbunden service och underhåll tryggar du effektiv och säker användning av köket och att installationerna hålls i bra skick. Du får pålitliga servicetjänster och tillbehör av oss.

  • Livscykeltjänster för UV-lampor
  • Årsservice
  • Uppdateringar av produkter och system
  • Åtgärdande av fel

Reservdelar

Climecons servicekoncept omfattar även alla reservdelar för CleanMaster®-systemet.

Använd alltid originalreservdelar i CleanMaster®-kåpor och ventilationstak. På det viset säkerställer du funktionaliteten, säkerheten och en lång livscykel för CleanMaster®-produkterna.

Tillagd i varukorgen