Förstklassiga ventilationsprodukter

Climecon Ventilationslösningar Rino

Luftdon

I vårt urval hittar du tillufts- och frånluftsdon. Tilluftsdon finns för omblandande ventilation i olika utföranden och det finns även även ett brett sortiment med låghastighetsdon för deplacerande ventilation.

Installation och injustering är smart och enkel att utföra på Climecons don. Donen är enkla att öppna för att rengöra och har en noggrann injusteringsreglering som behåller inställningen.


Intagsgaller 

Climecons högkvalitativa intagsgaller har utformats för att förhindra snö och vatten från att komma in i luftintagsöppningar.


Takhuvar

Huvarnas konstruktion har fokus på en låg bygghöjd och ett snyggt utseende.

Du kan välja mellan olika material och kulörer.


Vägghuvar

TUPA är ett kombidon för ute- och avluft. Uteluftsintaget och avluftsutblåset är snyggt integrerade i en enhet. Den aerodynamistkt utformade designprodukten fälls in i väggytan vilket medför en elegant och diskret installation. Kombidonets utformning förhindrar helt att snö och regnvatten kommer in i kanalsystemet.  TUPA är tillverkat i lackerad plåt i korrosivitetsklass C4 för att tåla hårda förhållanden.


Ventliationslösningar för storkök

Effektiv luftrening, brandsäkerhet och goda arbetsförhållanden styr utvecklingen av våra lösningar för professionella kök.

Vi har planerat anordningar med speciella krav för professionella kök även för luftrening, neutralisering av lukter och allmän ventilation i köket.


Luftrenare

I städer, industriområden och vid stora hårt trafikerade vägar kan man få mer hälsosam inomhusluft med kemisk luftrening. Sådan avlägsnar skadliga orenheter i både gas- och partikelform.

Luftreningssystemen cirkulerar inomhusluften i exempelvis industrilokaler och kontorsbyggnader, och luftrenarna väljs med hänsyn till orenheternas mängd och konsistens.

Climecon erbjuder effektiva lösningar för luftrening och neutralisering av lukter från köksverksamhet.

Våra tjänster omfattar även underhåll och service av luftreningsenheterna, och vi väljer alltid det system som är lämpligast för byggnaden.

Tillagd i varukorgen