TAKDON FÖR SYNLIG MONTERING


NOP tilluftsdon

Anpassningsbara och flexibla tilluftsdon för frihängande montage.

Luftmängd 20-205 dm³/s

Kanaldimensioner Ø125-315

Optiflow®-produkt

Ej tillgänglig att beställa i webshop (för pris och beställning kontakta SWEAER AB)

PROUKTINFORMATION


NOP-S tilluftsdon

Anpassningsbara och flexibla tilluftsdon för frihängande montage.

Luftmängd 20-205 dm³/s

Kanaldimensioner Ø125-315

Optiflow®-produkt

Ej tillgänglig att beställa i webshop (för pris och beställning kontakta SWEAER AB)

PROUKTINFORMATION


NOT tilluftsdon

Anpassningsbara och flexibla tilluftsdon för frihängande montage.

Luftmängd 20-205 dm³/s

Kanaldimensioner Ø125-315

Optiflow®-produkt

Ej tillgänglig att beställa i webshop (för pris och beställning kontakta SWEAER AB)

PROUKTINFORMATION


NOT-S tilluftsdon

Anpassningsbara och flexibla tilluftsdon för frihängande montage.

Luftmängd 20-205 dm³/s

Kanaldimensioner Ø125-315

Optiflow®-produkt

Ej tillgänglig att beställa i webshop (för pris och beställning kontakta SWEAER AB)

PROUKTINFORMATION


NOX tilluftsdon

Anpassningsbara och flexibla tilluftsdon för frihängande montage

Luftmängd 40-260 dm³/s

Kanaldimensioner Ø125-315

Optiflow®-produkt

Ej tillgänglig att beställa i webshop (för pris och beställning kontakta SWEAER AB)

PROUKTINFORMATION


NOX-S tilluftsdon

Anpassningsbara och flexibla tilluftsdon för frihängande montage.

Luftmängd 40-260 dm³/s

Kanaldimensioner Ø125-315

Optiflow®-produkt

Ej tillgänglig att beställa i webshop (för pris och beställning kontakta SWEAER AB)

PROUKTINFORMATION


RUX tilluftsdon

Flexibelt tilluftsdon för relativt höga utrymmen. RUX egenskaper grundar sig på det optimala antalet standardmunstycken samt riktade munstycken. RUX är speciellt lämplig som tilluftsdon i köpcentra, livsmedelsaffärer och andra offentliga lokaler där layouten ofta kan komma ändras flera gånger under livscykeln.

Luftmängd 30-400 dm³/s

Kanaldimensioner Ø160-400

Optiflow®-produkt

Ej tillgänglig att beställa i webshop (för pris och beställning kontakta SWEAER AB)

PROUKTINFORMATION


RIX tilluftsdon

Egenskaperna hos det flexibla tilluftsdonet RIX för höga utrymmen bygger på optimering av antalet standardmunstycken och riktade munstycken. RIX är speciellt lämplig som tilluftsdon i köpcentra, livsmedelsaffärer och andra offentliga lokaler med höga takhöjder där layouten ofta kan komma förändras flera gånger under livscykeln.

Luftmängd 50-400 dm³/s

Kanaldimensioner Ø250-400

Optiflow®-produkt

Ej tillgänglig att beställa i webshop (för pris och beställning kontakta SWEAER AB)

PROUKTINFORMATION


RIF tilluftsdon med justerbar flödesbild

Lämpar sig för ventilation i höga utrymmen samt för uppvärmning och kylning. Spridningsbilden kan justeras genom att ändra bladens position antingen manuellt (RIF) eller med ställdon (RIF-M).

Luftmängd 100-750 dm³/s

Kanaldimensioner Ø250-500

Optiflow®-produkt

Ej tillgänglig att beställa i webshop (för pris och beställning kontakta SWEAER AB)

PROUKTINFORMATION


RJA tilluftsdon

Tilluftsdon för stora luftflöden. Vägg-, tak- eller kanalmontering. Vid eller koncentrerad flödesbild. Även lämplig vid uppvärmning med övertempererad luft.

Luftmängd 40-650 dm³/s

Kanaldimensioner Ø200-500

Ej tillgänglig att beställa i webshop (för pris och beställning kontakta SWEAER AB)

PROUKTINFORMATION

Tillagd i varukorgen