VÄGGHUVAR


TUPA kombiväggdon

TUPA är ett kombidon för ute- och avluft. Uteluftsintaget och avluftsutblåset är snyggt integrerat i en enhet. Den aerodynamistkt utformade designprodukten är infälld i väggytan vilket medför ett elegant och diskret installation. Kombidonets utformning förhindrar helt att snö och regnvatten kommer in i kanalsystemet.  TUPA är utfört i lackerad plåt i korrosivitetsklass C4 för att tåla hårda förhållanden.

Ej tillgänglig att beställa i webshop (för pris och beställning kontakta SWEAER AB)

PROUKTINFORMATION


UPSI kombiväggdon

UPSI:s konstruktion och avluftens höga utblåsningshastighet förhindrar att den friska uteluften och avluften blandas.

Uteluftsintaget har ett skyddsnät för att hålla tilluftsdelen ren. Utblåsningsmunstycket har en patenterad konstruktion som accelererar luftflödet samt ett skyddsnät. UPSI:s utformning har gjorts så liten, låg och diskret som möjligt utan att ge avkall på dess egenskaper.

Det är en kombinationsprodukt med friskluftsintag och avluftsutlblås i samma enhet

Den kan fås med både höger- (R) eller vänstersidigt (L) utblåsningsmunstycke.

Standardkulör är stålgrå RAL9023+9007 (dock möjligt att välja valfri RAL kulör som special)

Finns i dimensionerna Ø160 – Ø250 

Ej tillgänglig att beställa i webshop (för pris och beställning kontakta SWEAER AB)

PROUKTINFORMATION


UPA utblåsningsmunstycke

UPA  avluftsutblås är avsett för installationer med avluftsutblås från ytterväggvägg. UPA är lämplig för luftvolymer på 16-820 l/s. Ytbehandling uppfyller kraven enligt korrosivitetsklass C4. 

  • 16-820 l / s för luftvolymer
  • Lämplig för byggnader där frånluft blåses ut från väggytan
  • Standardfärg stålgrå RAL9023 + 9007
  • Finns med monteringsram för enkel installation

Ej tillgänglig att beställa i webshop (för pris och beställning kontakta SWEAER AB)

PROUKTINFORMATION

Tillagd i varukorgen