Luftrenare

Luftrenare

Climecon designar och tillverkar luftrenare för att avlägsna damm, lukt, gaser och partiklar från luften.

Materialen i filtreringskomponenterna och kvaliteten och kvantiteten av filtermedia väljs med hänsyn till sammansättningen och koncentrationen av föroreningarna i luften.

Climecons pålitliga teknik har redan använts för att implementera tusentals system i till exempel kontor, laboratorier, elrum och ADP -center.

UltraCarbon

Luftrenare för att eliminera luktproblem i frånluften för professionella kök, restauranger och livsmedelsindustrin.

KPC luftrenare

KPC är en kemiska luftrenaren som renar partiklar, lukter, avgaser och stadsluft.

JVC luftrenare

JVC är en kemisk luftrenare som är avsedd för luktborttagning i vattenreningsanläggningar och pumpstationer.

PSA luftrenare

PSA är perfekt för rening av tilluft när bakgrundskoncentrationerna är stora och reningskraven höga.

TPC kemisk luftrenare

Kemisk luftrenare för stora bakgrundskoncentrationer. TPC luftrenarserie har designats för mycket krävande förhållanden. Anordningen används vanligen vid luktproblem i avloppsvatten och komposteringsanläggningar.

Anordningen är också väl lämpad för att skydda elektroniska och elektriska apparater mot luftburen korrosion i industriella miljöer. TPC luftrenare innehåller ett kemiskt filterelement i två steg samt för- och efterfilter.

Tillagd i varukorgen