Profesionella kök

Effektiv luftrening, brandsäkerhet och goda arbetsförhållanden styr utvecklingen av våra lösningar för professionella kök.

Vi har ett omfattande sortiment av produkter för att lösa olika krav för professionella kök även för luftrening, neutralisering av lukter samt don för allmän ventilation i köket.

Bostäder

Climecon har redan under årtionden levererat snygga ventilationsdon. Elegans, dragfri luftfördelning och ett bra blandningsförhållande har fått stort tack av  arkitekter, ventilationsprojektörer, installatörer och framför allt  av de boende.

Utbildningslokaler

I Climecons produktsortiment finns de bästa lösningarna för skolor, daghem och utbildningslokaler.

I vårt sortiment finns produkterna för alla möjliga lokaler:

  • klassrum
  • teknik- och slöjdsalar
  • utbildningskök
  • gymnastik- och idrottshallar
  • kök och matsal

Hotell/ Affärslokaler

Affärslokaler, affärer, köpcentrum och butiker har speciella krav för ventilationsprodukter. När det ofta görs ändringar i lokalerna måste donen anpassas efter detta. Climecon har redan under årtionden levererat ventilationslösningar till olika offentliga lokaler. De garanterar inte enbart en mycket bra omblandning med den tillförda tilluften utan donen är även enkla att anpassa och förändra flödesbilds vid ändringar av layout eller verksamhet i lokalerna.

Tillagd i varukorgen